Logo IDS JMK
Integrovaný dopravní systém
Jihomoravského kraje
Oficiální stránky Statutárního města Brna
Oficiální stránky Jihomoravského kraje
Česky
English
Deutsch
Russia
Esperanto
5 4317 4317
Facebook
info@kordis-jmk.cz
DOSTÁVEJTE INFORMACE
O ZMĚNÁCH V DOPRAVĚ

 
 

Můj IDS JMK

Zapomenuté heslo
Registrace

Anketa

oprava
Jaký je váš vztah k cestování na jízdním kole?
Jezdím na něm téměř denně (v zimě i v létě).
Jezdím na něm v sezóně téměř denně, v zimě ale skoro vůbec.
V sezóně ho občas využiji a to i pro cestu do práce nebo školy.
Cestuji na něm především rekreačně, hlavně na výlety.
Cestuji na něm jen občas, spíš výjimečně.
Vůbec na něm nejezdím.
Pokud by na některých zastávkách a nádražích vznikly stojany na jízdní kola, využíval/a byste je při přestupu na veřejnou dopravu?
téměř denně
2 až 3 krát týdně
méně často
vůbec
Celkem hlasovalo 854 osob.

Novinky a změny v dopravě


Dlouhodobá výluka na lince S8 Břeclav - Mikulov

Nepřetržitě od 1. dubna do 30. června 2017 hodin budou vlaky v úseku Břeclav - Mikulov nahrazeny autobusy náhradní dopravy.

Cykloturistický vlak Expres Pálava-Podyjí jezdí v tomto termínu po trase Brno - Hrušovany nad Jevišovkou - Mikulov.

Zastávky náhradní dopravy:

Břeclav – vedle nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Břeclav, aut. nádr." (stanoviště 12);
Boří les – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Poštorná, kostel“;
Valtice město – v obci, na ulici Sobotní na zastávce autobusů IDS JMK "Valtice, aut. st";
Valtice – u nádražní budovy
Sedlec u Mikulova – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Sedlec, sídliště“,
v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Sedlec, pošta“
Mikulov na Moravě – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Mikulov, žel. st."

POZOR: Po dobu výluky dochází k rozvázání přípojů na žel. zastávce Valtice, žel. st. (linek S8 a 555).


Změna času - noční spojení

V noci ze soboty 25. března na neděli 26. března 2017 začíná platnost
středoevropského letního času. V čase 2:00 hodin se hodinky posunou o hodinu vpřed na 3:00 hodiny.

Souhrn regionálních odjezdů ke stažení

Brno - linky N89 až N99
Na nočních linkách v Brně N89-N99 se uskuteční o jedno spojení nočních autobusových linek méně.

Linka N91 - na lince N91 místo odjezdu 2:00 hodin z Hlavního nádraží do Lelekovic bude zajištěn spoj ve 3:00 hodin letního času závlekem přes Lelekovice do Kuřimi, TE. Zcela se ruší spoj noční linky N91 v čase 3:26 hodin z Lelekovic.

Linka N94 - na lince N94 místo odjezdu 2:00 hodin z Hlavního nádraží do Bílovic nad Svitavou bude náhradou zajištěn spoj ve 3:00 hodin letního času.

Linka N95 - spoj linky N95 z Újezdu u Brna místo 2:21 hodin pojede ve 3:21 hodin letního času.

 


Regionální linky
V regionální dopravě IDS JMK spoje odjíždějící z výchozích zastávek před 2:00 hodin a po 3:00 hod. odjedou dle pravidelného jízdního řádu (s výjimkou linek 313 a 403, viz dále).

Níže uvedené noční spoje s odjezdy z výchozích zastávek dle jízdního
řádu v čase mezi 2:00 a 3:00 hodin budou zajištěny následovně:

Linka 302
spoj č. 303 s odjezdem ve 2:13 hod. z Kuřimi, železniční stanice do Brna, Kníniček pojede ve 3:13 hodin letního času, v zastávce Brno, U Luhu navazuje linka N89 k Hlavnímu nádraží;
spoj č. 304 s odjezdem ve 2:30 hod. z Brna, Kníniček do Kuřimi pojede obdobně ze zastávky Brno, U Luhu do Kuřimi až ve 3:30 hodin letního času s tím, že v zastávce U Luhu vyčká příjezdu noční linky N89 ze spojení u Hlavního nádraží ve 3:00 hodin letního času.

Linka 313
spoj č. 403 s odjezdem v 1:58 hod. z Lipůvky do Kuřimi vyjíždí dle platného jízdního řádu, tj. ze zastávek Kuřim, Prefa rozcestí až Kuřim, železniční stanice spoj odjíždí po 3. hodině letního času;
spoj č. 404 s odjezdem ve 3:30 hod. z Kuřimi, železniční stanice do Lipůvky pojede v celé trase opožděn oproti jízdnímu řádu o 15 minut, odjezd bude mít stanoven až na 3:45 hodin letního času v návaznosti na linku N91 z nočního spojení v Brně ve 3:00 hodin letního času, která pojede mimořádně závlekem přes Lelekovice.

Linka 403
spoj č. 152 s odjezdem ve 2:31 hod. z Ostopovic do Brna bude zcela zrušen;
spoj č. 153 s odjezdem ve 3:18 hod. z Brna, Osové do Omic bude mimořádně konán až ve 3:28 hodin letního času, tedy v celé trase bude oproti jízdnímu řádu opožděn o 10 minut, v zastávce Osová spoj čeká na linku N91 a v zastávce Čermákova na linku N96 ze spojení u Hlavního nádraží ve 3:00 hodin letního času.

Linka 405
spoj č. 269 s odjezdem ve 2:09 hod. z Brna, Mendlova náměstí do Zastávky pojede ve 3:09 hodin letního času v návaznosti na linku N98 ze spojení u Hlavního nádraží ve 3:00 hodin letního času.

Linka 501
spoj č. 133 s odjezdem ve 2:06 hod. z Brna, Ořechovské do Nebovid pojede ve 3:06 hodin letního času, přičemž na Ořechovské vyčká příjezdu noční linky N96 ze spojení u Hlavního nádraží ve 3:00 hodin letního času.

Linka 505
spoj č. 402 s odjezdem ve 2:03 hod. z Brna, Strážní do Židlochovic pojede ve 3:03 hodin letního času, v zastávce Strážní vyčká příjezdu noční linky N96 ze spojení u Hlavního nádraží ve 3:00 hodin letního času.

Linka N91
Linka N91

Výluka na linkách 753 a 754 v Medlovicích

Od 20. 3. 2017 do 30. 6. 2017 bude probíhat výluka na linkách 753 a 754 z důvodu stavebních prací v obci Medlovice.

Linka 753: V době výluky není obsluhována zastávka Medlovice. Spoj 2 je veden v úseku Rybníček – Vyškov. Spoj 7 je veden v úseku Vyškov – Rybníček. Na lince platí výlukový jízdní řád.


Linka 754: V době výluky spoje v úseku mezi zastávkami Medlovice, rozc. a Moravské Málkovice jedou obousměrně odklonem po místních komunikacích. Spoje tak vynechávají zastávku Medlovice. Přímé spoje 2 a 501 jsou výlukově vedeny obousměrně mezi zastávkami Rybníček a Moravské Málkovice napřímo po místních komunikacích, tyto spoje neobsluhují Medlovice ani Medlovice, rozc. Na lince platí výlukový jízdní řád.

Změna zastávek:
Medlovice bez obsluhy
Medlovice, rozc. (na místní komunikaci vedoucí do Medlovic) bez obsluhy


Výluky na linkách 424 a 430

Vážení cestující,

výluky na linkách 424 a 430 pokračují dalšími etapami. S ohledem na různé jízdní řády doporučujeme využít pro vyhledání spojení vyhledávač. Jízdní řády jsou ke stažení v sekci JÍZDNÍ ŘÁDY.

Další etapy výluky:
od 18. 3. 2017 do 19. 3. 2017 (platí jen pro linku 430)
od 25. 3. 2017 do 26. 3. 2017 (platí jen pro linku 430)
od 5. 5. 2017 do 16. 5. 2017

Linka 430 pojede obousměrně mezi zastávkami Sudice, rozcestí a Rapotice, žel. st. přes obec Sudice. Zastávky Sudice, Výhon, Sudice, škola, Sudice, náves a Rapotice, škola obslouží všechny spoje.

Linka 424 (730270) pojede od zastávek Rapotice, škola nebo Kralice nad Oslavou do zastávky Sudice, náves po silnicích I/23 a III/3932.


Změna zastávek:
Sudice, náves bude pro linku 424 (730270) přesunuta před křižovatku u hasičské zbrojnice ve směru od silnice I/23.

Neobsluhované zastávky:
Sudice, škola linkou 424 (730270)
Sudice, Výhon linkou 424 (730270)
Sudice, rozcestí linkou 424 (730270)

Výluka na lince 202 u Hádku (mezi Ochozí u Brna a Hostěnicemi)

Od 20. 3. 2017 do 23. 4. 2017 bude uzavřena silnice mezi Ochozí u Brna a Hostěnicemi v lokalitě Hádek.

Linka 202 pojede v úseku Brno, Židenice nádraží až Ochoz u Brna, myslivna pod Hádkem dle výlukového jízdního řádu (neobsluhuje obec Hostěnice).

Pro cestu z/do Hostěnic využijte spojení linkou 701 přes Brno.

Přesun zastávky: Ochoz u Brna, myslivna pod Hádkem – zastávka přesunuta před křižovatku ve směru Ochoz u Brna.
Neobsluhované zastávky:
Hostěnice, chaty – zastávka není obsluhována linkou 202
Hostěnice, ObÚ – zastávka není obsluhována linkou 202


Výstavba obchvatu Znojma - změny na linkách 811, 812, 813, 158, 443, 444 a 801

Z důvodu výstavby obchvatu Znojma dochází ke změnám na regionálních autobusových linkách 811, 812, 813, 158, 443, 444 a na městské lince 801 od 15. března 2017.

Linky 811 a 812: pojedou mezi zastávkami Znojmo, Městský lesík a Únanov, závod obousměrně odklonem přes Přímětice ulicemi Únanovská, Hlavní a K Suchopádu.

Linka 813: pojede mezi zastávkami Znojmo, Přímětická Resslova a Únanov, závod obousměrně odklonem přes Přímětice ulicemi Hlavní a K Suchopádu. Vynechá tak zastávku Znojmo, Městský lesík. Náhradou zastaví v zastávce Znojmo, Přímětická rozc. k Měst. lesíku.

Linky 158, 443 a 444: drobné časové posuny vybraných spojů v souvislosti s výlukou na linkách 811 a 812.

Linka 801: pojede obousměrně mezi zastávkami Nová nemocnice a Kuchařovice, Dřevotvar odklonem přes Přímětice ulicemi Únanovská, Hlavní a K Suchopádu.

Změna zastávek:
zastávka Znojmo, Městský lesík bez obsluhy linkou 813
zastávka Znojmo, Přímětická rozc. k Měst. lesíku obsluhována linkou 813


AKTUALIZACE: Mimořádná výluka v Mikulově

Výluka v Mikulově končí předčasně v pátek 24. 3. 2017. Od soboty platí běžné jízdní řády.

-------

Dobrý den,

máme nahlášenou úplnou uzávěru ulice Koněvova v Mikulově pro vozidla nad 3,5 t (tedy včetně autobusů) kvůli propadu části vozovky poblíž č. p. 26.

Všechny spoje linek 550, 570 a 585 jedoucí přes zastávku „Mikulov, u pošty“ jsou odkloněny mimo centrum Mikulova po objízdné trase 22. dubna – Brněnská – Gagarinova – Hliniště. Bez obsluhy budou zastávky „Mikulov, poliklinika“, „Mikulov, u pošty“ a „Mikulov, Pavlovská (pouze ve směru z centra ven).

Aktualizace: Výluka v Břeclavi (linky 562, 566, 567, 568, 569, 571)

Aktualizace: Výluka bude pokračovat až do 7. dubna 2017.

----

 

Od 30. 1. 2017 do 15. 3. 2017 bude probíhat oprava kanalizace v Břeclavi. Dochází k následujícím změnám jízdních řádů:

Linka 562 pojede obousměrně mezi zastávkami Poštorná, kostel a Valtická, točna odklonem ulicemi Hlavní a Na Valtické (silnice I/40). Na objízdné trase obslouží zastávky Hlavní a Valtická. Mezi zastávkami Valtická a Valtická, točna vybrané spoje navíc obslouží závlekem zastávky Tovární čtvrť a PKZ, přičemž pojedou ulicí Díly.

Linka 566 pojede ve směru do zastávky Valtická, točna mezi zastávkami Poštorná, kostel a Valtická, točna odklonem ulicemi Hlavní, Na Valtické (silnice I/40) a Díly. Na objízdné trase obslouží zastávky Hlavní, Valtická, Tovární čtvrť a PKZ.

Linka 567 pojede ve směru na Autobusové nádraží mezi zastávkami Valtická, točna a Poštorná, kostel odklonem ulicemi Na Valtické a Hlavní (silnice I/40). Na objízdné trase obslouží zastávky Valtická a Hlavní.

Linka 568 a vybrané spoje linky 569 pojedou obousměrně mezi zastávkami Poštorná, kostel a Valtická, točna odklonem ulicemi Hlavní a Na Valtické (silnice I/40). Na objízdné trase obslouží zastávky Hlavní a Valtická.

Linka 571 (spoje č. 2, 4 a 5) pojedou k zastávce „Břeclav, Poštorná, PKZ“ závlekem ze silnice I/40 ulicí Díly s otáčením v prostoru této zastávky.

Neobsluhované zastávky:
Poštorná, Nádražní.
Tovární čtvrť linkami 567, 568 a 569.
PKZ linkami 567, 568 a 569.


Aktualizace: Výluka na linkách 821 a 822

AKTUALIZACE: Výluka na linkách 821 a 822 je prodloužena až do 31. 3. 2017.

-----

Od 2. 1. 2017 do 10. 3. 2017 bude probíhat výluka na linkách 821 a 822.

Linka 821 mezi zastávkami Božice, žel. st. a Božice, škola pojede po místních komunikacích obce Božice k obecnímu úřadu, kde bude zřízena dočasná zastávka Božice, škola pro linku 821. Spoj 81 pokračuje dále na přeloženou zastávku Božice, škola pro linku 822.

Linka 822 projede stavbou. Spoje obslouží přesunutou zastávku Božice, škola na silnici II/397 za křižovatkou silnice III/4141 a II/397 ve směru Mackovice. Spoj 15, který pokračuje ve směru Hrádek, ukončí svou jízdu u obecního úřadu u zastávky pro linku 821.

Změna zastávek:
Božice, škola - zastávka pro linku 821 přesunuta k obecnímu úřadu, zastávka pro linku 822 přesunuta za křižovatku ve směru Mackovice – platí až do 19. 3. 2017

Výluka na lince S31 Tišnov - Rožná

Ve dnech 28. a 29. 3. 2017 vždy od 7:30 do 12:30 hodin budou vlaky linky S31 v úseku Tišnov - Rožná nahrazeny autobusy náhradní dopravy.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Tišnov - před staniční budovou, na zastávce autobusů IDS JMK "Tišnov, žel. st.",
Štěpánovice - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK "Štěpánovice, obecní úřad",
Borač - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK "Borač",
Prudká zastávka – v obci, na zastávce autobusů IDS JMK "Doubravník náměstí",
Doubravník – v obci, na zastávce autobusů IDS JMK "Doubravník náměstí",
Nedvědice - před staniční budovou, na zastávce autobusů IDS JMK "Nedvědice, žel. st.",
Věžná – v obci na autobusové zastávce Věžná,
Rožná - před staniční budovou.

Výluka tramvají do Bystrce

Z důvodu oprav bude od ranních výjezdů v sobotu 25. března 2017 nepřetržitě do 16:30 v neděli 26. března 2017 vyloučena tramvajová doprava v úseku Vozovna Komín – Bystrc, Ečerova.

Linka 1 bude v provozu pouze v úseku Řečkovice - Vozovna Komín, smyčka. Vynechá tak všechny zastávky v úseku Svratecká - Bystrc, Ečerova.

Linka 3 bude v provozu pouze v úseku Stará osada - Vozovna Komín, smyčka. Vynechá tak všechny zastávky v úseku Svratecká - Bystrc, Rakovecká.

Náhradní doprava bude zajištěna mimořádnou autobusovou linkou x1 po trase a zastávkách Vozovna Komín* - Svratecká - Branka - Podlesí - Kamenolom - Zoologická zahrada - Přístaviště - Rakovecká - Kubíčkova - Ondrouškova - Ečerova.

*V zastávce Vozovna Komín bude nástup na zastávce náhradní dopravy u tramvajové zastávky, pro výstup zastaví autobusy na autobusové zastávce na mostě. Ve všech ostatních zastávkách pak linka x1 obslouží zastávky náhradní dopravy na přilehlých komunikacích.

Změny zastávek:
    • Ečerova, Ondrouškova, Kubíčkova, Rakovecká, Přístaviště, Zoologická zahrada, Kamenolom, Podlesí, Branka, Svratecká
    - namísto tramvají obslouží autobusové zastávky na silnici linka x1.

    Výluka tramvají do Bystrce
    Platí od: 25.3.2017 00:00 do: 26.3.2017 16:30
    Linky: 1, 3, x1

    Z důvodu výměny kolejového křížení a údržby tramvajové tratě bude od ranních výjezdů v sobotu 25. března 2017 nepřetržitě do 16:30 v neděli 26. března 2017 vyloučena tramvajová doprava v úseku Vozovna Komín – Bystrc, Ečerova.

     Linka 1 bude v provozu pouze v úseku Řečkovice - Vozovna Komín, smyčka. Vynechá tak všechny zastávky v úseku Svratecká - Bystrc, Ečerova.
    Výlukový jízdní řád linky 1 – ke stažení

     Linka 3 bude v provozu pouze v úseku Stará osada - Vozovna Komín, smyčka. Vynechá tak všechny zastávky v úseku Svratecká - Bystrc, Rakovecká.
    Výlukový jízdní řád linky 3 – ke stažení

     Náhradní doprava bude zajištěna mimořádnou autobusovou linkou x1 po trase a zastávkách Vozovna Komín* - Svratecká - Branka - Podlesí - Kamenolom - Zoologická zahrada - Přístaviště - Rakovecká - Kubíčkova - Ondrouškova - Ečerova.

    *V zastávce Vozovna Komín bude nástup na zastávce náhradní dopravy u tramvajové zastávky, pro výstup zastaví autobusy na autobusové zastávce na mostě. Ve všech ostatních zastávkách pak linka x1 obslouží zastávky náhradní dopravy na přilehlých komunikacích - viz plánek.

     Jízdní řád linky x1 – ke stažení

     Schéma dopravních informací - ke stažení

    Změny zastávek:
    • Ečerova, Ondrouškova, Kubíčkova, Rakovecká, Přístaviště, Zoologická zahrada, Kamenolom, Podlesí, Branka, Svratecká
    - namísto tramvají obslouží autobusové zastávky na silnici linka x1.


Výluka na lince 250 v Boskovicích

Od 27. 3. 2017 do 21. 4. 2017 pojede linka 250 v Boskovicích po objízdné trase a vynechá úsek Kosmonautů – L. Vojtěcha – Gagarinova – Kosmonautů. Na lince platí výlukový jízdní řád.


TIP: Hustopečské Slavnosti mandloní a vína

Hustopečské Slavnosti mandloní a vína 2017 se uskuteční tuto sobotu 25. března 2017 v Hustopečích.

Nabízí návštěvníkům např. velikonoční jarmark, vystoupení kapel a dětí na Dukelském náměstí nebo vycházku do mandloňových sadů a gurmánské zážitky. Nedílnou součástí události jsou mandlové speciality v místních restauracích a otevřené vinné sklepy.

Přijďte v sobotu 25. března přivítat jaro do Hustopečí, města rozkvetlých mandloní a dobrého vína.  

Program akce ke stažení zde.

----

Spojení na akci:

Do Hustopečí doporučujeme využít rychlík R13 a v Šakvicích přestoupit na navazující autobus 543 nebo 541. V případě potřeby budou tyto autobusy operativně posilovány.

Doporučené odjezdy vlaků R13 z Brna: 8:36, 10:36, 12:36 a 14:36

Jízdenky IDS JMK:  jízdenka na 6 zón / 120 minut za 49 Kč  
Ceny s mobilní aplikací IDS JMK Poseidon: 45,50 Kč

TIP: Doporučujeme výhodné jednodenní jízdenky IDS JMK za 190 Kč nebo 150 Kč. Tyto jízdenky platí v sobotu pro 2 dospělé a 3 děti do 15 let.

 


Sobotní omezení ve Znojmě - linky 108, 821 a 822

V sobotu 25. března pojedou linky 108, 821 a 822 do Znojma následovně:

Linka 108 ve směru Brno – Znojmo pojede odklonem z okružní křižovatky silnic I/53 x II/408 do Znojma po silnicích II/408 a II/413 přes obec Suchohrdly. Opačný směr Znojmo – Brno bez omezení.

Linka 821 ve směru Velký Karlov – Znojmo pojede mezi zastávkami Dyje, u žel. přejezdu a Dobšice, rest. odklonem po pozemní komunikaci spojující obce Dyje a Dobšice. Vynechá tak zastávku Dyje, cihelna. Opačný směr Znojmo – Velký Karlov bez omezení.

Linka 822 ve směru Hrušovany n. Jev. – Znojmo pojede mezi zastávkami Práče, škola a Dobšice, rest. odklonem po silnici III/40834 do Tasovic, z nich po silnici II/408 do obce Dyje a z ní po pozemní komunikaci spojující obce Dyje a Dobšice.

Změna zastávek:
Dyje, u žel. přejezdu (směr Znojmo) – přeložena na silnici II/408 v obci Dyje před odbočení na pozemní komunikaci vedoucí do obce Dobšice.
Dyje, cihelna (směr Znojmo) – zastávka dočasně neobsluhována.

Víkendová výluka na lince S2 - Brno - Adamov - Blansko

V sobotu 25. 3. 2017 od 10:30 do 18:35 hodin budou vybrané vlaky linky S2 nahrazeny autobusy náhradní dopravy v úseku Brno - Blansko.

Organizace náhradní dopravy ve směru Brno - Blansko - Letovice:
Linka A – jede ze stanice Brno hl. n. do stanice Adamov a slouží pro rozvoz cestujících mezi uvedenými stanicemi. V ŽST Adamov je zajištěn přestup cestujících na vlak ve směru Letovice.
Autobusy ND jedou z ŽST Brno hl. n. o cca 19 min. dříve oproti pravidelnému JŘ!
Linka B – přímá linka ze stanice Brno hl. n. do stanice Blansko. V ŽST Blansko je zajištěn přestup cestujících na vlak ve směru Letovice. Autobusy ND jedou z ŽST Brno hl. n. o cca 6 min. dříve oproti pravidelnému JŘ!
Linka C – jede ze stanice Brno hl. n. do Bílovic nad Svit. přes Brno-Židenice (přípoj na linku 210). Autobusy ND jedou z ŽST Brno hl. n. o cca 11 min. dříve oproti pravidelnému JŘ!


Organizace náhradní dopravy ve směru Blansko - Brno:
Linka A – zastávkový spoj – jede ze stanice Adamov do stanice Brno hl. n. přes Babice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou a Brno-Židenice.
Linka B – přímá linka ze stanice Blansko do stanice Brno hl. n. V ŽST Blansko je zajištěn přestup cestujících ze směru Letovice na přímé autobusy ND do stanice Brno hl. n.
Linka C – jede ze stanice Bílovice nad Svit. přes Brno-Židenice (přípoj od linky 210).


Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
NAD bude vedena ve dvou odlišných trasách:
Linky A, C : Adamov – Babice n. S. – Bílovice n. S. – Brno-Židenice – Brno hl. n.
• Adamov – před staniční budovou;
• Babice nad Svitavou – na odstavné ploše pod LDN Babice nad Svitavou, přístup k nádraží lávkou přes řeku;
• Bílovice nad Svitavou – na autobusové zastávce IDS JMK „Bílovice nad Svitavou, žel. zast.“; v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Bílovice nad Svitavou, Žižkova“;
• Brno-Židenice – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Brno, Židenice, nádraží“;
• Brno hlavní nádraží – před staniční budovou u viaduktu Křenová.

Linka B: přímý spoj Blansko – Brno hl. n.
• Blansko – před staniční budovou;
• Brno-Židenice – na ulici Drobného, na zastávce autobusů IDS JMK „Brno, Zimní stadion“;
• Brno hlavní nádraží – před viaduktem Křenová.


Přesun zastávek v Jedovnicích

Od 20. 3. do 30. 4. 2017 budou z důvodu oprav na kanalizaci v okolí okružní křižovatky přesunuty zastávky Jedovnice, Chaloupky a Jedovnice, Újezd.

Zastávka Jedovnice, Újezd bude přesunuta cca o 100 metrů ve směru Křtiny ke křižovatce u rybníka Dymák.

Zastávka Jedovnice, Chaloupky bude přesunuta cca o 30 metrů ve směru Blansko ke křižovatce ulic K Propadaní a Wanklova.

Přestup mezi zastávkami Jedovnice, Újezd a Jedovnice, Chaloupky bude možný po spojovací části ulice Brněnská vedoucí od křižovatky s ulicemi Palackého, K Propadání a Wanklova k rybníku Dymák.

X

Výluka na lince 420

Od 5. 3. 2017 do 17. 6. 2017 pojede linka 420 mezi zastávkami Velká Bíteš, Košíkov a Velká Bíteš, nám. odklonem po místní komunikaci kolem průmyslové zóny (silnice III/3991, II/399, I/37) a po ulicích Kpt. Jaroše a Pod Hradbami.

Neobsluhované zastávky:
Velká Bíteš, ropovod
Velká Bíteš, Hybešova


Výluka Letovice, Podolí - Letovice

Vážení cestující,

od 6. března 2017 bude probíhat výluka v Letovicích. Během uzavírky v Letovicích, Podolí ve směru Letovice dojde k následujícím úpravám na linkách IDS JMK:

Linka 253 je vedena v přibližně stejných časech jako nyní (vyjma vybraných ranních a večerních spojů, které jsou posunuty z důvodu zajištění přestupu na spoje do Letovic). Přestup ve směru Letovice je u většiny spojů zajištěn v zastávce Svitávka, náměstí. Návaznou dopravu do Letovic zajistí převážně linka 255, ve večerních hodinách a o víkendech linka 254. Doplňkové spojení Vísek a Pamětic do Letovic nabídne nově zřízená zastávka Vanovice, Drválovice, křižovatka. Zastávka bude umístěna za křižovatkou v Drválovicích ve směru Vanovice.

Linka 254 bude vedena po objízdné trase Míchov – Svitávka – Letovice, Alb. Krejčího. Vzhledem k délce objízdné trasy a návaznostem v Letovicích budou spoje linky 254 odjíždět v dřívějších časech z Boskovic a do Boskovic dojíždět později. Část školních spojů je převedena na linku 255 pro zajištění včasného dojezdu do Boskovic. Pro cestující (školáky) z Meziříčka je i nadále zajištěno přímé spojení k ZŠ Letovice, v Letovicích na náměstí však dojde ke změně čísla linky z 254 na 255. Spoj je následně veden přes zastávku Letovice, u školy. Pro cestující z Míchova a Chrudichrom do Boskovic je zřízen samostatný spoj náhradou za přetrasované spoje z linky 254. U spoje odjíždějícího po 22. hodině z Boskovic je vynechána zajížďka do Míchova z důvodu včasného dojezdu do Letovic a zachování dalších vazeb v regionu. Cestující do Míchova využijí linky 253, která jede v obdobném čase. Odjezdy linky 254 ze Svitávky, nám. budou od označníku pro směr Boskovice.

Linka 255 poslouží jako přípojná linka od/do Letovic ze směru Vísky a Pamětice od linky 253. Dochází k zavedení doplňkových spojů Letovice – Svitávka a zpět jako návazných k lince 253. K rozšíření obsluhy nastane také zařazením školních spojů z Letovic přetrasovaných z linky 254. Pro optimalizaci přestupních vazeb mezi linkami 253 a 255 ve Svitávce jsou upraveny minutové polohy stávajících spojů. Nové spoje Svitávka – Letovice odjíždějí od označníku pro směr Boskovice.

Linka 277 pojede po dvou objízdných trasách – přes Letovice, Kladoruby a přes Svitávku. Pro oblast Vísek a Pamětic  je částečně zachované přímé spoje pro školáky. V ranních hodinách je tak zařazen přímý spoj do Letovic a v opačném směru je zachováno spojení do Knínic. V odpoledních hodinách budou spoje vedené přes Vísky a Pamětice odjíždět z Letovic ve dřívějších časech. Ve směru od Šebetova je zachováno spojení z Knínic v čase 14:18 bez přestupu. V ostatních případech je možné přestoupit z linky 277 na linku 253 ve Vanovicích, která jede do Boskovic s malým časovým odstupem po lince 277 do Letovic. Doplňkové spojení Vísek a Pamětic do Letovic nabídne nově zřízená zastávka Vanovice, Drválovice, křižovatka. Zastávka bude umístěna za křižovatkou v Drválovicích ve směru Vanovice. Odjezdy linky 277 ze Svitávky, nám. budou od označníku pro směr Boskovice.

  

V souvislosti s uzavírkou budou dále pozměněny linky IDS JMK následovně:

Linka 234: spoj 100 ukončen v Boskovicích, aut. st. (jízdní řád bude platit také pro II. etapu uzavírky do 11. 6. 2017)

Linka 256: spoje 177 (dříve 131) a 152 jsou začínající/končící v zastávce Boskovice, aut. st., záměna mezi ČAD a ZDAR (odjezd z Boskovic 6:21 a 6:49 z Kunštátu) - (jízdní řád bude platit také pro II. etapu uzavírky do 11. 6. 2017)

Linka 262: záměna dopravců ČAD a ZDAR (odjezd z Boskovic 7:15 a Kořenec v 8:12) - (jízdní řád bude platit také pro II. etapu uzavírky do 11. 6. 2017)

Linka 272: spoje 37 a 71 opožděny – vyčkání na dojezd linky 254 z Boskovic (jízdní řád bude platit také pro II. etapu uzavírky do 11. 6. 2017)

Linka 273: spoj 3 začíná Letovice, aut. st. (autobus vykonává nový spoj 423 na lince 255 – spojení od Tylexu zajištěno)

Linka 274: spoje 29, 32, 33 mají upraveny časové polohy z důvodu vazeb na linku 254 (jízdní řád bude platit také pro II. etapu uzavírky do 11. 6. 2017)

Linka 276: spoj 23 vyčká dojezdu linky 254 z Boskovic, návaznosti v Kunštátě, nám. zachovány beze změny (jízdní řád bude platit také pro II. etapu uzavírky do 11. 6. 2017)

 

Tarifní opatření:

Cestujícím z Pamětic, Vísek a Letovic, Podolí budou uznány předplatní jízdenky
na linkách 253, 254, 255 a 277 pro jízdu z/do Letovic přes zónu 265 nebo 280
Cestujícím z linky 254, spoje 24 budou uznány úsekové jízdenky v pokračujícím
spoji linky 255 na území města Letovice.
Cestujícím z linky 274, spoje 12 budou uznány úsekové a dvouúsekové
jízdenky na lince 255 do zastávky Letovice, u školy

 


Výluka na linkách S4, R11 a 430

Od 1. 3. do 30. 6. 2017 bude probíhat výluka na linkách S4 a R11 v úseku Zastávka u Brna – Rapotice – Náměšť nad Oslavou.

Linka S4 - V úseku Zastávka u Brna – Náměšť nad Osl. a opačně budou všechny vlaky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která bude organizována podle výlukového jízdního řádu.
Linka xS4 - Zastávka u Brna - Vysoké Popovice – Rapotice – Kralice nad Oslavou – Náměšť nad Oslavou.

Linka R11 - V úseku Brno hl. n. – Náměšť nad Osl. a opačně budou všechny vlaky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou (NAD), která bude organizována podle výlukového jízdního řádu.
Linka xR11 (spoj nahrazující rychlíky) - Brno hl. n. – Náměšť nad Oslavou.

Linka 430 bude všemi spoji obsluhovat zastávku Rapotice, škola podle zvláštního jízdního řádu. Přestupy na autobusy NAD budou zajištěny v zastávce Rapotice, škola.
Ve dnech od 13. do 16. 3. 2017, od 18. do 19. 3. 2017, od 25. do 26. 3. 2017, od 5. 5. do 16. 5. 2017 a od 20. 5. do 2. 6. 2017 budou probíhat uzavírky přejezdů v Rapoticích a Sudicích. Na tyto dny bude nový jízdní řád linky 430.

Poznámka: Od 20. 3. do 24. 3. 2017 a od 14.6. do 30. 6. 2017 bude vydán doplňující VJŘ pro výluku Brno – Zastávka u Brna.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Brno hlavní nádraží – u nádražní budovy u viaduktu Křenová
Zastávka u Brna – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK "Zastávka u Brna, žel. st.“)
Vysoké Popovice – na zastávce autobusů "Vysoké Popovice"
Rapotice – v obci, na ulici Hlavní na zastávce autobusů IDS JMK "Rapotice, škola"
Kralice nad Oslavou – v obci, na ulici Třebíčská na autobusové zastávce "Kralice nad Oslavou"
Náměšť nad Oslavou – před staniční budovou

 


Výluka v úseku Strážnice – Bzenec, Přívoz - linky 665, 666, 931, 933, 934 a S91

Od 27. 2. 2017 do 21. 6. 2017 bude probíhat uzavírka silnice II/426 v úseku Strážnice – Bzenec, Přívoz. Dochází ke změnám jízdních řádů autobusových linek 665, 666, 931, 933, 934 a vlaků S91.


Linka 665 - v době výluky spoje v úseku mezi zastávkami Strážnice, aut. st. a Bzenec, ZŠ jedou obousměrně odklonem přes Vnorovy, Veselí nad Moravou, Moravský Písek a na odklonové trase neobsluhují žádnou zastávku.

V úseku mezi zastávkami Bzenec, náměstí a Bzenec, Přívoz, žel. st. jsou obousměrně zavedeny doplňkové spoje pro obsluhu všech částí Bzence. Při cestě do Bzence, Přívozu, žel. st. se obsluhuje zastávka Bzenec, Přívoz v přesunuté poloze.

Z důvodu delší objízdné trasy jsou ve Strážnici od 8:00 do 19:00 zcela zrušeny přestupní vazby s vlakovou linkou S91. Náhradou lze využít autobusových linek.


Linky 666, 931, 933, 934 a S91 - v souvislosti se zachováním významných přestupních vazeb se mění jízdní řády těchto linek.


Pokračování výluky na lince 223

Výluka na lince 223 bude pokračovat pravděpodobně až do 31. května 2017.

 


Výluka v Březině (u Křtin)

Z důvodu uzavírky komunikace v obci Březina u Křitin dochází od 12. 9. 2016 do cca konce dubna 2017 ke změně trasy linky 201 a změně přestupních míst ve směru do Bukoviny. 

Linka 201 mezi zastávkami Březina, Táborská a Křtiny, kino pojede přímo. Vynechá zastávky Březina, ObÚ; Březina, u sokolovny; Březina, Lhotky, rozc. 1.7; Bukovina, rozc. 2.0 a Křtiny, pivovar. Přestup na linku 157 bude zajištěn v zastávce Křtiny, ObÚ.

Linky 157 a 216 mají upraveny jízdní řád z důvodu zajištění přestupu z/na linku 201 ve Křtinách, ObÚ.


Výluka na lince S2 Brno - Sokolnice-Telnice

Ve dnech 27. až 31. 3. 2017 vždy od 8:30 do 13:30 hodin budou vlaky linky S2 v úseku Brno hl. n. – Sokolnice-Telnice nahrazeny autobusy náhradní dopravy.

Čísla vlaku:
Brno hl. n. – Sokolnice-Telnice: S2/ 4713, 4715, 4717, 4719, 4721
Sokolnice-Telnice – Brno hl. n.: S2/ 4010, 4012, 4014, 4744, 4746

POZOR:
Na autobusy NAD ze směru Sokolnice-Telnice nečekají v ŽST Brno hl. n. žádné vlaky, včetně pokračování vlaků samotných směr Blansko.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Sokolnice–Telnice - před staniční budovou, na zastávce autobusů IDS JMK „Sokolnice,žel.st.“;
Brno-Chrlice – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Brno, Chrlice, nádraží“);
Brno hl. n. – před staniční budovou u viaduktu Křenová

Výluka v Sokolnicích

Z důvodu rekonstrukce komunikace bude od pondělí 3. dubna 2017 do ukončení prací (předpoklad 20. 4. 2017) omezen provoz v Sokolnicích na komunikaci II/418.

Linky 40, 73 a N95 pojedou pouze ve směru do Brna v Sokolnicích odklonem po místních komunikacích a v tomto směru bude rovněž přeložena zastávka Sokolnice, obecní úřad. Omezení se dotkne také regionální linky 151. Ve směru z Brna pojedou autobusy bez omezení.

Přesun zastávky Veselí nad Moravou, Břestek

Od 21. 3. do 30. 6. 2017 bude probíhat částečná uzavírka cca 500 m silnice I/55 ve Veselí nad Moravou. Zastávka Veselí nad Moravou, Břestek posunuta před uzavírku. Náhradní zastávka je posunuta cca 600 m směrem do centra města Veselí nad Moravou.

Přesun zastávky Břeclav, Cukrovar

Od pondělí 20. 3. do středy 5. 4. 2017 bude přesunuta zastávka Břeclav, Cukrovar (pouze ve směru křižovatka Ladná) o 170 metrů vzad.

Informace o letních výlukách v roce 2017

Vážení cestující,

v letním období proběhne větší počet výluk na železnici v Brně a okolí. Jedná se především o rekonstrukci hlavního nádraží v Brně (od 3. 6. do 10. 9. 2017) - bude neprůjezdný úsek Brno hl. n. - Brno-Židenice.

Dále proběhne výluka v úseku Kuřim - Tišnov (únor 2017 až prosinec 2017), zde se předpokládá výluka jedné koleje, výluka v úseku Řikonín - Vlkov u Tišnova (od května 2017 do prosince 2018) - bude zavedena náhradní autobusová doprava, a výluka Okříšky - Zastávka u Brna (od července 2016 do července 2017) - bude zavedena náhradní doprava autobusová doprava.

Přesné dopravní řešení těchto výluk se v současné době zpracovává, stejně jako jízdní řády. Podrobnosti budou zveřejněny před zahájením výluk. Naší snahou je minimalizovat dopady těchto nezbytných staveb na cestující.

Prosím, sledujte náš web, o změnách v dopravě budeme postupně informovat.

Šalinění 2017

image

Vážení příznivci veřejné dopravy,
již 10. ročník Šalinění se koná pátek 7. dubna 2017, proto si tento termín rezervujte:).

Sraz účastníků, vysvětlování pravidel a rozdávání podkladů se bude konat na stanovišti č. 48 autobusového nádraží Brno, Zvonařka od 15:00, registrace probíhá do 15:45, vozidlo Šalinění vyjíždí s účastníky na trasu v 16:00. Více informace a registrace na http://salineni.spjf.cz.

Cílem závodu je během 3 hodin získat co nejvíce bodů za bonusové zastávky, linky a zóny. Strategii si volí každý závodník sám.

Akci pořádá Perpetuum - Jihomoravská pobočka Sdružení přátel Jaroslava Foglara (http://spjf.cz, http://iklubovna.cz). Dotazy, podněty, reakce a připomínky směřujte prosím na adresu jmp@spjf.cz.

Dlouhodobá výluka na lince 543

Výluka na lince 543 z důvodu opravy mostu u železničního nádraží v Šakvicích pokračuje až do 31. 10. 2017.


AKTUALIZACE: Prodloužení výluky mezi Pavlovem a Dolními Věstonicemi

Zobrazit na mapě

Výluka na lince 570 mezi Pavlovem a Dolními Věstonicemi pokračuje.

Děkujeme za pochopení.

 Brno Jihomoravský kraj MHD integrovaná doprava JMK. Integrovaný dopravní systém, letiště Brno, tramvaj autobus trolejbus, IDS JMK, vyhledání spojení IDS a MHD. Městská doprava, ceník, jízdenka, tarif KORDIS, KORDIS JMK MHD. Turistické informace Brno. Ryanair, ČSA, Cirrus Airlines - airport Brno. České dráhy, Dopravní podnik města Brna Magistrát města Brna. Jízdní řády v Brno a Jihomoravský kraj.
VYHLEDÁVAČ SPOJENÍ
Z:
Do:
Čas:
Datum:
Klikněte pro výběr dne
Přidat přestup (max. 3 přestupy)
Příjezd / Odjezd
Všechna spojení / Nízkopodlažní spojení
Prohodit Z / Do
Obsahuje spojení
do 30. 6. 2017.
poseidon_banner
RYCHLÉ ODKAZY
HLEDÁNÍ NA STRÁNCE

Logo KORDIS JMK, organizátora IDS JMK
Informace a podněty:
Telefon: 5 4317 4317
info@kordis-jmk.cz
KORDIS JMK je členem:
caovd
Projekty rozvoje IDS JMK byly spolufinancovány Evropskou unií
Projekt Railhuc
EDITS
CENTROPE
SOLEZ

Na provoz IDS JMK přispívá:
Jihomoravský kraj, Statutární město Brno a obce Jihomoravského kraje